โครงการนักวิทยาศาสตร์น้อยปฐมวัย STEM & STEAM

8 สิงหาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการนักวิทยาศาสตร์น้อยปฐมวัย STEM & STEAM โดยคณะครูสายชั้นอนุบาล และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้นำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาจัดกิจกรรมให้กับเด็กชั้น อนุบาล 1 - อนุบาล 3 เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ สังเกต แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามวัย โดยจัดกิจกรรมเป็น 4 ฐาน คือฐานการถ่ายเทอากาศ ฐานน้ำระเบิด ฐานจรวดเด้งดึ๋ง ฐานกำจัดเชื้อโรค

ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์