ติดต่อเรา

โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม)

เลขที่ 9 ถ.ราชดำเนิน2 ซ.2 ต.ในเมือง อ.เมือง กำแพงเพชร 62000

อีเมล์ tesaban3school@gmail.com

โทรศัพท์ 055-854876 โทรสาร 055-854876

social media

ฟอร์มติดต่อโรงเรียน

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์