สมัครเรียน

โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม)
เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 มีนาคม 2563
เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องธุรการโรงเรียนเทศบาล 3ฯ เว้นวันหยุดราชการ
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ webside โรงเรียน

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์