กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

วันที่ 15 กันยายน 2565 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) นำโดยผู้บริหารสถานศึกษา ดร.รสริน  เต็มปลื้ม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ขึ้นเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้แบบ play and learn ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี จากฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ฐาน ดังนี้ 1. ฐานบิงโกการบวก 2. ฐานบันไดงู 3. ฐานเขาวงกต 4. ฐานหลุมปริศนา 5. ฐาน OX


ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์