ทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 24 สิงหาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม)
ได้จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลานวิชาการและฝึกศึกษา(ทัศนศึกษา) ระดับชั้นประถมศึกษา และโครงการจูงมือลูกน้อยเรียนรู้โลกกว้าง ในระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ บ่อน้ำพุร้อนพระร่วงเมืองกำแพงเพชร และสวนสัตว์สนามบินสุโชทัย นำโดย ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำนักเรียนทัศนศึกษา เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นการส่งเสริมพัฒนาทางการเรียนรู้ช่วยให้เด็กสนใจ ใฝ่รู้จากการได้รับประสบการณ์ตรง และดึงความสนใจเด็กอยากรู้อยู่เสมอ มีความตื่นตาตื่นใจในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ อย่างหลากหลายมากกว่าสิ่งที่คุ้นเคยอยู่ ทั้งชีวิต สังคม ตลอดจนสิ่งต่างๆรอบตัวซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งหมายการจัดการศึกษา และสามารถใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์