คณะบริหาร

นางสาวจรินทร  ศุภดิษฐ์

นางสาวจรินทร ศุภดิษฐ์

ตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม)
หน้าที่
อีเมล์
โทรศัพท์
กลุ่ม/ ฝ่าย คณะบริหาร

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์